خرید بازدید پست

سوالات متداول در مورد خرید بازدید پست

1این پکیج چه ویژگی هایی دارد؟
در این روش با خرید بسته مورد نظرتان بهترین نوع سین و بازدید را برای پست هایتان دریافت خواهید کرد.
2آیا بازدید ها ممتد و ادامه دار می باشند؟
بازدید ها برای یکبار اعمال خواهند شد و برای بازدید های بعدی بایستی سفارش مجدد داشته باشید.
3زمان انجام سفارش ها چقدر میباشد؟
زمان انجام سفارش ها بین 2 تا 24 ساعت میباشد،ضمن اینکه 90 درصد سفارش ها 2تا6 ساعت اول انجام خواهند شد.

تعرفه خرید بازدید پست

تعداد بازدید قیمت (تومان) انتخاب
بازدید از تک پست آخر
500 2000
1000 4,000
2000 8,000
3000 12,000
5000 20,000
6000 24,000
7000 28,000
8000 32,000
9000 36,000
10000 40,000
بازدید از 50 پست آخر
500 8,000
1000 12,000
2000 24,000
3000 36,000
5000 60,000
6000 72,000
7000 84,000
8000 96,000
9000 105,000
10000 110,000
بازدید از 100 پست آخر
500 9,000
1000 14,000
2000 28,000
3000 42,000
4000 56,000
5000 70,000
6000 84,000
7000 98,000
8000 112,000
9000 125,000
10000 135,000