خرید ممبر آفلاین کانال

خرید ممبر آفلاین کانال

1ممبر آفلاین اساسا چه فایده ای برای کانال ما دارد؟
این ممبر ها باعث میشود که اعضای کانال شما بطور چشمگیری در زمانی اندک بالا رود و طبیعی ست که میزان اعتبار و مقبولیت آن نزد مخاطب و افرادی که تازه وارد کانال میشوند بیشتر میشود.
2ریزش این نوع ممبرها چقدر است؟
هر نوع ممبر از هر روشی به کانال اضافه شود مقداری ریزش خواهد داشت و هرکس ادعایی خلاف این مساله داشته باشد حقیقت را به شما نگفته است.ریزش ممبرهایی که از ما دریافت میکنید کمتر از 10 درصد میباشد و به همین منظور 10 درصد ممبر هدیه نیز از ما دریافت خواهید کرد.
3ممبر آفلاین و فیک برای چه کانال هایی مناسب است؟
برای افزایش ممبرکانال،حتما کانال باید عمومی باشد و آیدی کانال عمومی نیاز است.این نوع ممبر برای کانالهای تازه تاسیس و با اعضای کم بسیار مناسب است. یادتان باشد عقل مردم به چشمشان است و عضو کانالهای با اعضای پایین نخواهند شد…هرچه آمار اعضا بالاتر باشد روند پیشرفت کانال سریع تر خواهد بود.
4زمان انجام سفارش ها چقدر میباشد؟
زمان انجام سفارش ها بین 2 تا 24 ساعت میباشد،ضمن اینکه 90 درصد سفارش ها یک تا سه ساعت پس از سفارش استارت میشوند.

تعرفه خرید ممبر آفلاین کانال

تعداد ممبر (نفر) قیمت (تومان) انتخاب
1000 9,000
2000 17,000
3000 26,000
5000 42,000
7000 59,000
8000 67,000
9000 75,000
10000 82,000
15000 125,000
20000 165,000
30000 240,000
40000 320,000
50000 395,000
100000 790,000